Dorpsbelang Fochteloo Template gwvi vs01


Dorpsbelang.


Bestuur Dorpsbelang:

Het bestuur van Dorpsbelang Fochteloo vergadert 11 tot 12 keer per jaar.
Heeft u vragen of opmerkingen maak gebruik van het contactformulier.
Ook kunt u ons persoonlijk of telefonisch benaderen.
Verder op deze pagina een lijst van de bestuursleden met adresgegevens en telefoon no.

Lid worden van Dorpsbelang Fochteloo.

Het lidmaatschap van Dorpsbelang Fochteloo is persoonsgebonden.
Het lidmaatschap bedraagt 7,50 Euro per jaar.
U kunt zich telefonisch opgeven via de penningmeester tel. no. 0516-588368.
Of via het formulier op de site..Voorzitter:

Contactpersoon Dorpshuis Et legien.
Voorzitter glasvezelcommissie

Maarten Jeronimus
Zuideinde 49
8428 HD Fochteloo
Tel. 0516 - 588403
Email: voorzitter@fochteloo.nl

Penningmeester:

Gerard van Ingen
Zuideinde 1
8428 HB Fochteloo
Tel. 0516-588368
Email: penningmeester@fochteloo.nl

Bestuurslid en contactpersoon voor Dorpsbelang bij de
Gemeente Ooststellingwerf, Openbare werken,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Roelof Pronk
West 3b
8428 HK Fochteloo
Tel. 0516 - 588305
Email: dorpsbelang@fochteloo.nl

Bestuurslid

Joke de Vries Wiersma
Zuideinde 51
8428HD Fochteloo
Tel. 0516-588377
Email: dorpsbelang@fochteloo.nl

Bestuurslid

Henk Wieland
Zuideinde 17
8428HC Fochteloo
Tel. 0516-515259
Email: dorpsbelang@fochteloo.nl


Bestuur is ook bereikbaar via het contactformulier.

  • NAAR CONTACTFORMULIER

  • Soms is er een hardnekkig misverstand.

    Het blijkt dat er verwarring is over de vraag wanneer ben je lid van Dorpsbelang Fochteloo. Eigenlijk heel eenvoudig, je geeft je op bij het bestuur van DBF en betaalt keurig je contributie.

    Maar ik ontvang de Fodovoni, ben ik dan geen lid van dorpsbelang? Nee dan ben je niet automatisch lid van dorpsbelang.

    De Fodovoni is een eigen uitgave van Fc Fochteloo en staat los van Dorpsbelang Fochteloo. Het blad wordt bezorgd bij leden en donateurs van de voetbalclub. Wil je ook de Fodovoni in de bus geef je dan op als lid of donateur van Fc Fochteloo bij de ledenadministratie. Tel. 06-57546803.

    Dorpsbelang Fochteloo geeft wel een behoorlijk subsidiebedrag aan Fc Fochteloo omdat het behalve clubblad ook de rol van dorpsnieuws vervult.