Magazine 2018.


In het Magazine vindt u artikelen over activiteiten in en rondom Fochteloo en de Knolle.
Uw artikel over een gebeurtenis in Fochteloo of de Knolle is welkom, stuur het op naar website@fochteloo.nl.


Colofon


Redactie adres:
Dorpsbelang Fochteloo
Zuideinde 26a
8428HE Fochteloo


Ook u kunt een bijdrage leveren aan dit magazine, stuur uw kopij/foto's naar.
website@fochteloo.nlGladheid bestrijding openbare ruimte.
Geplaatst op 16-02-2018.
Foto: Dorpsbelang Fochteloo
Tekst: Dorpsbelang Fochteloo

Zoutcontainer geplaatst.

Onlangs is bij het dorpshuis in het kader van gladheid bestrijding openbare ruimten door de gemeente Ooststellingwerf een container met strooizout geplaatst.

Behalve voor gebruik op de parkeerplaats en terrein dorpshuis kan ook zout verkregen worden voor andere openbare gebieden in Fochteloo zoals b.v. trottoirs. De sleutel van de zoutkist is tijdens opening van het dorpshuis beschikbaar.

Voor gebruik op particulier terrein is de zoutcontainer niet beschikbaar.

NAAR INDEXVerslag IJsclubvergadering Eensgezindheid
Geplaatst: 15-01-2018.
Tekst: Janny Jansen.

Jaarlijkse ledenvergadering IJsclub Eensgezindheid Fochteloo.

Donderdag 14 december werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het dorpshuis "Et Legien".

Franke van Weperen opende de vergadering en heette een dikke 20 leden van harte welkom.

Het afgelopen jaar waren er 5 schaatsdagen, het ijs was maar net dik genoeg, voldoende voor kinderen en enkele volwassenen.

De subsidieaanvraag voor nieuwe verlichting op de baan is helaas niet gehonoreerd.

De Federatie van ijsclubs in deze regio vierde zijn 75 jarig jubileum met een receptie en een fietstocht langs alle ijsbanen in de regio. Het aantal deelnemers van 97 viel enigzins tegen, maar het was een leuke en gezellige dag.

De voorzitter van de Federatie, Jelke Nijboer uit Olderberkoop is afgetreden en Peter van't klooster, oud voorzitter van de ijsclub van Fochteloo zal hem opvolgen.

Mocht de winter het toelaten zal er een wedstrijd worden georganiseerd in Fochteloo voor meisjes t/m 16 jaar. De IJsclub Eensgezindheid telt op dit moment 224 leden, 10 minder dan vorig jaar. Wanneer er een winter niet geschaatst kan worden, zal het aantal leden afnemen. De vaste kosten blijven evenwel hetzelfde.

De penningmeester, Wieb van de Heide heeft zich flink ingespannen om de kosten van verzekeringen, electriciteit etc. te reduceren, mede daardoor is de financiele situatie van de ijsclub gezond.

Er blijft na de winter teveel water op de baan staan, er is afgelopen voorjaar al 20 mt. buis vervangen.Dit blijkt onvoldoende en men gaat nu nog 200 mtr, buis leggen cq vervangen. Huib Chardon zal ook het komende seizoen het terrein gebruiken voor het weiden van zijn schapen en koeien.

Broekhuis en Gesinus Bakker hebben de deur en het kozijn van de bergplaats van het ijsclubgebouwtje gerepareerd en deels vervangen . Een al langer gekoesterde wens, de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie, zal het komende jaar worden gerealiseerd.

Geen noemenswaardig nieuws, tot volgend jaar, ijs en wederdienende.


NAAR INDEXOudejaarsafsluiting Ac de Korhoenders
Geplaatst op 15-01-2018.
Tekst: Janny Jansen.

Oudejaarsafsluiting Ac de Korhoenders in dorpshuis Et Legien.

Oudejaarsviering Fochteloo

Traditiegetrouw werd er door de avtiteitencommissie de Korhoenders teruggeblikt op het afgelopen jaar. Alle activiteiten passeerden de revue, zoals de greppeltocht, die gewonnen werd door het team van Rico Aalbers in de snelste tijd. De Fam. Chardon viel niet in de prijzen, deed er 3 uur over, maar wel als enige zonder strafpunten.

Het paasvuur, waar weer mbv vele tractoren heel veel takken werden opgehaald. Jammer dat er toch nog veel sloophout werd aangeleverd. Erik van Rozen zou ook zijn medewerking verlenen, maar kwam niet opdagen, hij moest als straf de zaal in om geld op te halen voor het vuurwerk van 2018.

De middeleeuwse BBQ die werd georganiseerd in het kader van 500 jarig bestaan van de Stellingwerven was een groot succes, middeleeuws decor en kleding, boogschieten, varkentje aan het spit etc, heerlijk eten en drinken.

Het oktoberfest was een geweldig feest, graag volgend jaar een nog grotere opkomst.

Het sinterklaasfeest was erg leuk en gezellig en alle kinderen waren blij met hun kadootje.

Ook dit jaar werd er weer een grote kerstboom geplaatst op 't West.

En natuurlijk de oudejaarsstunt, niet groot maar wel bijzonder, de miniuitvoering van de uitkijktoren,de zogenoemde zeven in Ravenswoud werd uit Madurodam ontvreemd.Het weghalen ging vrij gemakkelijk en tot nu toe hebben ze het in Madurodam nog niet gemist, ondanks melding op het internet.

Het afsluitende vuurwerk was prachtig, een mooi einde naar een nieuw begin.


NAAR INDEXRadio intervieuw Omrop Fryslân 4 januari 2017 kamp Oranje en Ybenheer.
Geplaatst op 07-01-2018.
Toestemming tot plaatsing Omrop Fryslân verkregen.

De plannen van Dorpsbelang Fochteloo met de voormalige kampen Oranje en Ybenheer.

Op donderdagochtend vroeg op 04-01-2018 vond een intervieuw plaats van Omrop Fryslân met Maarten Jeronimus (voorzitter dorpsbelang) en Kees Timmerman (auteur nog te verschijnen boek over de Zuidmolukkers in de kampen Oranje en Ybenheer.)

Oudere browsers zullen het intervieuw niet kunnen weergeven.


NAAR INDEX