Magazine 2018.


In het Magazine vindt u artikelen over activiteiten in en rondom Fochteloo en de Knolle.
Uw artikel over een gebeurtenis in Fochteloo of de Knolle is welkom, stuur het op naar website@fochteloo.nl.


Colofon


Redactie adres:
Dorpsbelang Fochteloo
Zuideinde 26a
8428HE Fochteloo


Ook u kunt een bijdrage leveren aan dit magazine, stuur uw kopij/foto's naar.
website@fochteloo.nlVeel vrijwilligers hielpen bij de schoonmaak/klussendag Et Legien
Tekst: Henk Ploeg
Foto's: Henk Ploeg en Dorpsbelang Fochteloo
`

Schoonmaakdag Dorpshuis 2018 geslaagd

Zaterdag 9 juni 2018 09:00 konden we 13 vrijwilligers verwelkomen in het dorpshuis “Et Legien”.
Samen hebben we het dorpshuis weer klaar gemaakt voor het komende jaar.

Om 12:00 hebben we afgesloten met een gezamelijke maaltijd. Vele handen maken licht werk !

Namens de Beheercommissie “Et Legien”:
Vrijwilligers bedankt !
NAAR INDEX


Cliënten van De Gaegelpolle onthullen eerste picknicktafelop de Weperbult
Geplaatst op 27-05-2018.
Tekst: Maarten Jeronimus
Foto's: Dorpsbelang Fochteloo
`

Picknick tafels geplaatst, een intiatief van de A.B.O. .

De Agrarische Belangenbehartigingsorganisatie Ooststellingwerf (ABO) bestaat 25 jaar. Dit wil zij vieren met alle inwoners en recreanten in de gemeente. Daarbij dus ook inwoners van Fochteloo.

Namens het bestuur van DBF zijn vrijdagmiddag 25 mei Roelof Pronk, Gerard van Ingen en Joke Wiersma op de fiets geklommen om de onthulling van de eerste picknick-bank, , op de “Weperbult” bij te wonen.

De afgelopen periode is er gewerkt aan het project ‘ABO laat u genieten van het landschap’, waarbij verspreid door de gemeente 12 informatieve picknickbanken en 7 banken zijn geplaatst, vervaardigt door cliënten van de Gaegelpolle.

Verbonden met elkaar middels fietsroutes (als folder) op een kaart met het fietsknooppuntennetwerk, later verkrijgbaar bij TIP, zijn ze allemaal te bekijken en de informatie te lezen die er op is aangebracht.

Het meubilair is in de buurt van agrarische bedrijven geplaatst, die langs fiets –of wandelroutes staan. De picknickbanken zijn voorzien van een informatiepaneel over de landbouw en de omgeving.

Door het plaatsen van de picknickbanken met infopanelen en de banken vlakbij boerderijen, willen boeren zelf de lezer informeren. Zo ook een exemplaar nabij de oude ingang van kamp Oranje, op agrarisch terrein van de familie Aalbers.

Maarten.

NAAR INDEX

De onthulling van de picknicktafel op de Weperbult.
De picknicktafel gemaakt door de cliënten van de GaegelpolleDe picknicktafel bij Kamp Oranje op het land van de maatschap Aalbers.

Open dag begraafplaats Fochteloo en inwijding vlinderrots
Geplaatst op 28-05-2018.
Tekst: Maarten Jeronimus.
Foto,s: Dorpsbelang Fochteloo

Open dag begraafplaats Fochteloo en inwijding vlinderrots

Op de zaterdagochtend van 26 mei kwamen genodigden en belangstellenden bijeen in Et Legien op uitnodiging van de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo, in verband met het aandacht geven aan de Week van de Begraafplaats door een “Open dag begraafplaats Fochteloo” te organiseren, in samenwerking met de stichting Nobilis, onder het thema “Tussen kunst en kist”.

Deze volzin is symboliek voor het aantal belangstellenden. Met een kort welkom en evenzeer een korte inleiding door voorzitter Jan Koops, ging het in optocht naar de begraafplaats. Iemand merkte op: “het lijkt wel een begrafenis, maar dan zonder kist”.

Het bestuur van de stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo heeft het initiatief genomen om op beide begraafplaatsen een vlinderrots te plaatsen.

Op deze zwerfkei hebben Hinke Clevering en Nelle Raaphorst (contactpersonen voor de vlinderrotsen) de eerste vlinder geplaatst Een vlinder ter herinnering, gemaakt door kunstenares Brenda Bleyenberg .

Nelle in haar woord vooraf: “Erna Jansen, uitvaartverzorgster in deze omgeving, kwam tijdens haar werk meerdere keren in contact met oudere vrouwen die op hun sterfbed Erna toevertrouwden dat ze een geheim hadden.

Dat ze ooit een nooit voldragen kind hadden gehad en dat, in sommige gevallen, niemand dat had mogen weten. Die moeders waren dat nooit vergeten maar konden het niet delen of hadden geen plek om naar toe te gaan.

Maar nu, elke vlinder die hier geplaatst zal worden is een herinnering aan een kind. Het volgende gedicht geeft het zo mooi weer onder de titel:


Nooit voldragen.

Zijn rupsjes geen beestjes
wanneer ze niet tot vlinder mogen ontpoppen?
En zijn roosjes geen bloemen meer
wanneer ze blijven in de knoppen?

Is een herfstblad geen blad meer
wanneer het valt van de boom?
En is liefde niet oprecht
wanneer het niet kan worden getoond?

Is het ijs er nooit geweest
Alleen omdat het smelt?
En is een mooi verhaal niet mooi meer
wanneer het nooit kan worden verteld?

Is een kaars geen kaars meer
wanneer het lichtje is gedoofd
En is de leugen geen leugen
alleen omdat je erin hebt geloofd?

Vragen die niet zijn gesteld
zijn dat dan geen vragen?
En mijn kind.... is het geen kind
Alleen omdat ik het niet mocht voldragen?

.Ook voor andersoortige verlies- situaties kan hier een vlinder worden geplaatst. De vlinders zijn uniek. Brenda maakt van elke vlinder maar één exemplaar.

Zij hebben een aantal vlinders op voorraad, waar ouders uit kunnen kiezen en beide dames begeleiden de ouders bij het uitzoeken en plaatsen van de vlinder.

De plechtigheid werd afgesloten met de woorden van Vasilis:Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet.
Maar een, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.


Jan Koops gaf aansluitend een boeiende, onderhoudende rondleiding met veel “geschiedenis en leed” op deze begraafplaats en een vervolg op het kerkhof aan de overkant. De bijeenkomst werd afgesloten met een bezoek aan de prentententoonstelling voor s',middags bij goede buur Nobilis (een primeur !)

Maarten (ontleent aan de tekst van Nelle, met dank)


NAAR INDEXVerstild Fochtelooërveen
Geplaatst op 27-05-2018.
Tekst: Maarten Jeronimus
`

Het Fochtelooërveen gezien door tien kunstenaars .

Koffie en thee stonden klaar in Et Legien, op zaterdagmiddag 26 mei. Namens het bestuur van de Stichting Nobilis heette dr. Peter O. Gerrits de aanwezigen in een overvolle zaal welkom op deze bijeenkomst.

Bijeen voor de opening, door de kersverse wethouder Fimke Hylkema, van de tentoonstelling van de werkopbrengst van het kunstenaarsproject “Fochtelooërveen”.

Tien kunstenaars produceerden in 2017-2018 kunstwerken in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Aan de hand van dia’s van onder andere die kunstwerken, werden de aanwezige kunstenaars voorgesteld.

Ook werd het eerste exemplaar van de bijbehorende catalogus, geschreven door Judith Bouma-Litjens en Pieter Jonker, vormgegeven door Sijtze Veldema, uitgereikt aan Judith.

Nadat Beint Koopstra, als inrichter van de tentoonstelling, in het zonnetje was gezet, gingen de gasten naar de toegangsdeur van het kabinet Nobilis, alwaar de wethouder de deur met een sleutel van het slot draaide.

Daarmee was de tentoonstelling geopend en kon elkeen de indrukken van de kunstwerken op zich laten inwerken.

Tot 30 september is de expositie in Fochteloo. Daarna op Ameland en dan Apeldoorn.

Anne Woudstra was ook aanwezig en deelde een etsje uit aan de gasten, zolang de voorraad strekte.

Maarten.

NAAR INDEXOnkruidbestrijding gem. Ooststellingwerf in Fochteloo.
Geplaatst op 10-05-2018.
Bericht: gem. Ooststellingwerf

De borstelwagens tegen onkruid komen weer langs

Het voorjaar is begonnen. Niet alleen bloemen, planten en bomen komen tot leven, ook het onkruid groeit weer. Om dit te bestrijden worden de wegen en parkeerterreinen in onze gemeente twee keer per jaar geborsteld. Daarnaast worden deze 6 of 7 keer per jaar geveegd. Dit gebeurt 2 keer per jaar in combinatie met het borstelen, zodat het borstelvuil direct opgeveegd wordt.

Wanneer de borstelauto's aan de slag gaan in uw straat is het fijn dat u uw auto tijdelijk ergens anders parkeert. Op die manier kunnen we de hele straat doen. In onderstaande planning ziet u wanneer we verwachten in uw dorp te zijn. Deze planning is onder voorbehoud en houden we actueel op onze website en sociale media:
Website gemeente Ooststellingwerf.    Meer info klik hier

Er zijn al veel inwoners die meedenken en meewerken bij het verwijderen van onkruid. Door de auto of andere obstakels even te verplaatsen. Dit wordt door de mensen die het werk uitvoeren zeer gewaardeerd en het komt de kwaliteit ten goede. Helpt u ook mee? Onze collega’s danken u hartelijk.

Op vrijdag 25 mei a.s. komt de borstelwagen langs in Fochteloo, om onkruid te bestrijden , houdt zoveel mogelijk het parkeerterrein bij het dorpshuis, en de trottoirs in het dorp vrij van obstakels opdat de borstelwagen zijn werk kan doen.

Hoe bestrijdt de gemeente onkruid?

Om onnodige milieuvervuiling tegen te gaan, bestrijdt de gemeente Ooststellingwerf onkruid ook op de stoepen en inritten niet meer op chemische basis. Door geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken, blijft het oppervlakte- en grondwater schoner.


NAAR INDEX


Open dag begraafplaats Fochteloo en ingebruikneming vlinderrots.
Geplaatst op 30-04-2018.
Tekst: Roel Pronk .

Uitnodiging voor de Open Dag begraafplaats te Fochteloo op 26 mei 2018. Het thema is dit jaar “Tussen Kist en Kunst”.

Inloop vanaf 10.00 in dorpshuis Et Legien Zuideinde 26a te Fochteloo. Hier wordt een kopje koffie of thee geschonken. Verder staan er folders uitgestald voor belangstellenden.

10.30 uur: opening door de voorzitter van SBOF Jan Koops. Hierna een korte inleiding van Pieter Jonker.

Daarna gaan we lopend naar de begraafplaats.

Omstreeks 10.50 uur zal Nelle Raaphorst (vlindermoeder voor Fochteloo) de vlinderrots in gebruik stellen door de eerste vlinder er op te bevestigen.

Hierna geeft Jan Koops, voor belangstellenden, een rondleiding op de begraafplaats en op het oude kerkhof. Hij zal hierbij onder meer wijzen op bijzondere monumenten en op graven van personen waar een verhaal achter zit.

Na het bezoek aan het kerkhof wordt men in gelegenheid gesteld om het Centrum voor Prentkunst Nobilis te bezoeken dat in de voormalige school gevestigd is.

Namens Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde-Fochteloo (SBOF).
Roel Pronk.


Vlinderrots begraafplaats Fochteloo.
In april 2018 is het materiaalgebouw op de begraafplaats van Fochteloo grotendeels vernieuwd.
NAAR INDEXKoeien eerste weidegang 2018 bij fam. Aalbers in Fochteloo
Geplaatst op 28-04-2018.
Tekst: Dorpsbelang Fochteloo
Foto: Dorpsbelang Fochteloo


Goedbezochte eerste weidegang bij fam. Aalbers.


Elk jaar trekt de langzamerhand traditionele eerste weidegang bij fam. Aalbers in Fochteloo meer bezoekers. Nadat de koeien uitgesprongen waren gingen ze vrij snel rustig grazen. De catering was goed verzorgd met o.a. zelfgebakken cupcakes. Voor de kinderen was er een springkussen in de vorm van een koe waar enthousiast gebruik van werd gemaakt.

Foto's van de "dansende" koeien zijn te zien op de site van de Nieuwe Ooststellingwerver.
Naar het artikel van de Nieuwe Ooststellingwerver.

Nadat de koeien uitgesprongen waren smaakte het verse gras uitstekend.

Een huistijger neem je gemakkelijker op je arm om te knuffelen dan een uitgelaten koe.

Tsjerk assisteerde even bij het springkussen.


Catering goed verzorgd met o.a. zelfgebakken cupcakes.

De kans om zelf eens op een echte trekker te zitten krijg je niet zo vaak, deze twee genoten er zichtbaar van.


NAAR INDEXIngezonden mededelingen.
Geplaatst op 28-04-2018.

Verbeter de buurt
Ook bridgen leren?.

VERBETER DE BUURT.

Ziet u ergens zwerfvuil, uitgevallen straatverlichting, afval, beschadigde bestrating of een andere vorm van overlast of ongemak?

U kunt het doorgeven via de website:

https://www.verbeterdebuurt.nl.

De melding komt dan binnen bij de gemeente Ooststellingwerf en men gaat er mee aan de slag. Op de site staat een kaart waarop de meldingen zijn te zien en het is ook zichtbaar als het is afgehandeld.

Joke Wiersma, dorpsbelang.

Bridgecursus in Appelscha.

In Appelscha start in september een 10-delige cursus bridge voor slechts een euro per les in huiskamerverband.

De cursus is ook geschikt om weggezaakte kennis op te frissen voor de start in het nieuwe seizoen. Na 10 lessen kunt u tegen kerstmis meespelen in onze gezellige club.

Opgeven voor de cursusbridge kunt u bij Riemer Wolters.
Telefoonno.: 0516-426845.

Margreet Bijmholt secretaris bridgeclub.

NAAR INDEXVrijwilligersavond Et Legien 2018
Geplaatst op 28-04-2018.
Tekst: Janny Jansen

Vrijwilligersavond zeer geslaagd.

Vrijwilligersavond Dorpshuis Fochteloo 14 april

Evert Blauw, lid van de beheerscommissie, opende de bijeenkomst en wenste de ongeveer 40 aanwezigen een gezellige avond toe.

Grietje van Weperen, een van de beheerders, had een Karaoke georganiseerd. Nu, dat was een schot in de roos, bijna ieder aanwezige durfde het aan om een nummer mee te zingen, ongekende talenten kwamen boven drijven.

Het repertoire was voornamelijk nederlandstalig, maar er waren ook wel enige liedjes in het Engels. De dames van het zangkoor waren duidelijk in het voordeeel, maar voor anderen was het plezier er niet minder door.

Een gezellige,geslaagde avond als dank voor het vele werk van de vrijwilligers.

Gezocht foto's vrijwilligersavond stuur ze naar website@fochteloo.nl

NAAR INDEXStamppot buffet
Geplaatst op 28-04-2018.
Tekst: Janny Jansen.

Ha lekker stamppot!

Alweer stamppot?

En lekker dat het was!

Zaterdag 17 maart was er in het dorpshuis een stamppotbuffet. Er was een ruime deelname en een overvloedig aanbod van stamppot. Zoveel verschillende smaken en je wilde ze allemaal proeven natuurlijk.

Men kon genieten van bietenstamppot, zuurkool natuurlijk, prei, stamp stamp, een oud recept van bruine bonen met aardappelen, witlof en nog neen aantal bijzondere smaken. Er werd meerdere malen flink opgeschept, dat zegt al genoeg.

Alweer stamppot? ja, graag volgend jaar weer.

NAAR INDEXVerslag tentfeest en trekkertrek wedstrijd Fochteloo 2018
Geplaatst op 28-04-2018.
Tekst: Janny Jansen

Tentfeest 2018.

Tentfeest Fochteloo 13-14-15 april

Zoals ieder jaar werd het evenement op het West gehouden, op land van de familie Aalbers, met de vaste onderdelen, de trekkertrek wedstrijd en muziekoptredens in de tent.

Na weken van voorbereiding door een grote groep vrijwilligers , leden van AC de Korhoenders en andere met name jongeren uit Fochteloo stond de organisatie als een huis.

Vrijdagavond was de aftrap, het feest begon met de trekkertrek wedstrijd ,daarna een optreden van de Boerenrock band Kobus en de Rokkers en als afsluiter DJ Frits. De opkomst was goed, met voornamelijk jeugd en iets oudere jongeren. Het was een prima begin van het weekend, mooi man.

Zaterdag om 11 uur ging deTrekkertrek wedstrijd verder in alle klasses en zwaartes zoals de standaard, de special en de sportieve klasse. De deelnemers kwamen vooral uit de directe omgeving, maar ook uit Zwolle en Noord-Holland. Anne Feenstra en Rowin Aalbers uit Fochteloo deden mee als duo, met twee tractoren en een sleepwagen en vielen in de prijzen, zodat de eer van Fochteloo werd hooggehouden.

In het begin van de avond traden Kobus en de Rokkers weer op en daarna de publiekstrekker de band De Bökkers met eigen werk en covers van de bands Normaal en Jovink. Dik feest met een afgeladen tent vol jeugd en enige ouderen. Als afsluiter DJ Karl, waar je even van kon bijkomen, nou echt niet dus!

Boven de ingang van de tent stond een oldtimer, een auto die voorkomt in een nummer van de Bökkers.

Zondag was het overdag rustig, maar niet voor de organisatie, er werd alvast opgeruimd en de tent in gereedheid gebracht voor de afterparty 's avonds met medewerking van DJ Frits.

Het publiek was positief over het feest en de organisatie tevreden, Een feesttent vol goede sfeer en zonder gebreken en calamiteiten, wat wil je nog meer, nou eh mooi weer en dat was het tot zondagavond zeker.Verslag voorjaars ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo
Geplaatst op 01-04-2018.
Tekst: Joke Wiersma/Maarten Jeronimus.
Foto: Dorpsbelang Fochteloo.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG FOCHTELOO OP DINSDAG 27 MAART 2018 IN DORPSHUIS ET LEGIEN FOCHTELOO.

Maarten Jeronimus opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met name erelid Dhr. J Oosterkamp. Ook Jaap Meijer was aanwezig namens de Christen Unie.

Mededelingen: afwezig met kennisgeving waren Terpstra, Feitsma, Koppe, van Borselen en het kascommissielid van Harten – Boswijk.

Joke Wiersma doet ten eerste verslag van de bijeenkomst op 26 maart j.l. in het gemeentehuis i.v.m. de vernieuwde subsidieregeling: “Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl”. De subsidieregeling bestaat uit een jaarlijks bedrag van twee ton voor individuele- of groepsprojecten, ingedeeld in staffels van laag naar hoge projectbegrotingen. Daarnaast is er bijna een vijfde deel van het totale beschikbare kwartmiljoen uitgetrokken voor “dorp-overstijgende-projecten”.

Er zijn vier OPO-regio’s (dorp-overstijgend-overleg) in Ooststellingwerf, waarvan Fochteloo er een van vormt met Appelscha, Appelscha-boven en Ravenswoud. En om te komen tot gezamenlijke projecten is er eerst degelijk overleg nodig. Dit laatste is daar op de 26e ook besproken en heeft veel vragen opgeleverd, omdat de meerderheid aangaf hiervoor meer tijd nodig te hebben voor Regio-overleg. En er moet een tijdpad gemaakt worden voor wanneer er evt. plannen klaar moeten zijn om ingediend te worden. Afspraak is, dat er op het volgende OPO overleg op 6 juni dit te bespreken en verdere afspraken te maken met de gemeente. Fochtelooërs worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het Fonds en zijn alvast uitgenodigd om met voorstellen te komen.

Joke meldt ten tweede dat er een digitaal loket is geopend: www.verbeterdebuurt.nl website/ app waar melding gemaakt kan worden bij de gemeentelijke overheid als er bijvoorbeeld een lantarenpaal stuk is of als er ergens zwerfafval gestort ligt. Je kan ook op een kaart kijken of en waar er meldingen zijn en of deze is afgehandeld.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

a. Het verslag van de najaarsvergadering van 14 december 2017 wordt vastgesteld.

b. Gerard van Ingen geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Het afgelopen jaar was een positief jaar met winst. Er is geïnvesteerd in de verwarming en lichtbuizen in de grote zaal. De nog te ontvangen subsidies in januari 2018 geven een iets vertekend beeld.

c. Kascommissie: Philip Wijkamp en Margriet van Harten hebben, na een toelichting / aanpassing de boekhouding goedgekeurd. De vergadering heeft er geen vragen over.

d. De voorzitter vraagt de vergadering de penningmeester(s) te ontlasten van hun hoofdelijke verantwoordelijkheid voor het gevoerde financiële beleid 2017. Daar wordt unaniem op ingestemd met applaus.

e. Benoeming kascommissie: Kees Timmermans en Margriet van Harten vormen de kascommissie voor het boekjaar 2018. Als reservelid-kascommissie biedt Jan Smit zich aan.

Jan vraagt, of niet ook het hele bestuur gedechargeerd moet worden. De voorzitter geeft als antwoord, dat dat hier niet aan de orde is. (Nota bene: bij het afleggen van het “jaarverslag” kan het volledige bestuur worden gedechargeerd voor haar gevoerde beleid. En dat vindt plaats in de najaarsvergadering).

f . Het bestuur stelt voor de contributie 2019 ongewijzigd te laten. Aldus vastgesteld.

1. De begroting 2018 is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de voorlopige begroting die op de najaarsvergadering is gepresenteerd. Er waren daar geen vragen over. De begroting 2019 bijvoorbeeld, wordt in de najaarsvergadering 2018 besproken.

2. Er is een bestuursvacature: er is ernstig behoefte aan een secretaris in het bestuur. Er meldt zich niemand hiervoor. Ook wordt door het bestuur gezocht naar een webmaster: wil iedereen meedenken wie daar voor een mogelijke kandidaat is?

3. Rondvraag: Otto de Vent: Na een lang betoog over zwerfvuil, statiegeld en mentaliteit kwam het aan de hand van een voorbeeld (zwerfvuil m.n. bij het Mardykerbosje is een groot probleem) tot een voorstel om onder meer dáár een blijkvanger te plaatsen. Deze vraag neemt Roelof mee naar de Gemeente.

4. Franke van Weperen: geeft aan dat als er op de tegels rondom het dorpshuis groene aanslag zit, deze erg glad worden. Dit levert val gevaar op, graag aandacht hiervoor. Evert noteert als voorzitter Beheercommissie Et Legien.

5. Willen Goetssch: stelt voor ledverlichting in de lantarenpalen op de parkeerplaats (te) laten plaatsen. Discussie volgt over wie daar dan verantwoordelijk voor is, DB of de Gemeente.

6. Wat gaat de ontsluiting kamp Oranje en Ybenheer het dorp kosten? Dit is nog niet duidelijk, Maarten Jeronimus komt hier nog op terug. Wel is duidelijk dat Natuurmonumenten het leeuwendeel voor haar rekening neemt.

7. Jan Oosterkamp: snel rijden van automobilisten blijft een probleem. De door hem geschilderde bewegwijzering heeft onderhoud nodig. Bestuur neemt er notie van.

8. Cor van Harten: er zijn op sommige plekken enorme en gevaarlijke berm beschadigingen, Roelof Pronk (omgevingszaken) neemt hierover contact op met de Gemeente.

9. Bergsma: het is erg nat in de omgeving, is de waterstand hoog? Andere leden bevestigen dit. Bestuur zoekt contact met het Waterschap en of Natuurmonumenten.

10. Grietje van Weperen: de bomen die vlak naast de weg staan groeien zo dat de onderstam/ wortels bijna door de weg komen, dit is al bij de Gemeente aangegeven maar er is nog geen actie gezien. Roelof Pronk neemt dit ook mee naar de Gemeente. Joke Wiersma merkt op dat dit nu ook via de app www.verbeterdebuurt.nl kan, je kan er dan ook een foto bijplaatsen.

11. Maarten Jeronimus sluit de vergadering.

Na afloop van de vergadering is er uitvoerig ingegaan op de onderwerpen Glasvezel en daarna Canon voor Fryske Doarpen en Stêden (2x Maarten Jeronimus).

Er werd uitgebreid stil gestaan bij het project “ontsluiting van de kampen Oranje en Ybenheer”, als voortzetting van het thema “bevorderen van kwaliteitstoerisme in Fochteloo” (Kees Timmerman).


Als sluitstuk werd het voorstel van de verkeersprojectgroep aan GS over de kruising Schottelenburgweg – Rijweg gepresenteerd aan de hand van een unieke, bewerkte luchtfoto (Henk Wieland).

Onder het genot van een glas werd er nog geanimeerd (ook hierover) lang nagepraat.


NAAR INDEXDaglichtbuizen dorpshuis Et Legien
Geplaatst op 9-03-2018.
Tekst: Dorpsbelang Fochteloo.
Foto: Dorpsbelang Fochteloo.

Daglichtbuizen in grote zaal Et Legien.

Na veel overleg en vergelijken van offerte's kon een redelijke schatting gemaakt worden van de kostprijs voor het aanleggen van daglichtbuizen(daylight tubes) in dorpshuis Et Legien.

Het lokale timmerbedrijf Twins verzorgde i.s.m. vrijwilligers de plaatsing van de lichtbuizen.

In totaal werden er 8 lichtbuizen geplaatst .

De lichtinval kan door middel van vlinderkleppen geregeld worden, b.v. tijdens een filmvoorstelling.

De lichtopbrengst heeft bezoekers van het dorpshuis aangenaam verrast.

Door een financiële bijdrage van onderstaande fondsen, een scherpe offerte van Twins en de inzet van vrijwilligers is realisatie mogelijk geworden.Greppeltocht 2018
Geplaatst op 04-03-2018.
Tekst: Janny Jansen.
Foto: Wesley Swijghuizen.

Greppeltocht 2018.

Ondanks de barre kou ging de geplande greppeltocht op 3 maart toch door. Er deden negen teams mee uit Fochteloo en omgeving.

De teams werden 's avonds beurtelings in een geblindeerd busje vervoerd naar een plek in de buurt van het museum in Veenhuizen en moesten ongezien Fochteloo weer proberen te bereiken.

De leden van de AC de Korhoenders probeerden de teams te spotten, waarbij ze strafpunten uitdeelden. Het team met de minste strafpunten en de snelste tijd werd winnaar.

De meeste teams waren binnen 3 uur terug op de basis in cafe "Het Korhoen" van Fochteloo en er waren weinig strafpunten uitgedeeld. De tocht was ondanks de kou en een paar natte voeten na, goed verlopen.

De prijsuitreiking was in het cafe.

Eerste werd het team de "Glitteronderbroeken"samengesteld uit verschillende omliggende dorpen.

Het team Rico van de voetbbalvereniging Oosterwolde, de JVO werd tweede.

De derde plaatas was voor het team van de autocross, de "Natte Honden".

Na de prijsuitreiking kon men zich verder opwarmen met DJ Frits.
IJspret in Fochteloo
Geplaatst op 04-03-2018.
Tekst: Janny Jansen.
Foto: Janny Jansen.

IJspret in Fochteloo.

Het leek er niet op, maar koning winter kwam toch nog even om de hoek kijken. Met een straffe wind en een temperatuur 's nachts tot 10 graden onder nul begon de ijsvloer al dikker te worden en kon de baan woensdagmiddag 28 februari open voor kinderen.

De allerkleinsten kwamen voor het eerst op de gladde ijzers, maar kregen toch een paar dagen om het een beetje te leren.

De baan werd druk bezocht en niet alleen door inwoners van Fochteloo en leden, maar ook uit omliggende dorpen, omdat niet iedere baan in de gemeente open kon.

Zondag begon de dooi in te vallen, er werd 's ochtends nog wel geschaatst, maar 's middags lag er water op de baan en was de pret voorbij. We hebben een paar dagen kunnen genieten van de winter, laat nu het voorjaar maar komen.Gladheid bestrijding openbare ruimte.
Geplaatst op 16-02-2018.
Foto: Dorpsbelang Fochteloo
Tekst: Dorpsbelang Fochteloo

Zoutcontainer geplaatst.

Onlangs is bij het dorpshuis in het kader van gladheid bestrijding openbare ruimten door de gemeente Ooststellingwerf een container met strooizout geplaatst.

Behalve voor gebruik op de parkeerplaats en terrein dorpshuis kan ook zout verkregen worden voor andere openbare gebieden in Fochteloo zoals b.v. trottoirs. De sleutel van de zoutkist is tijdens opening van het dorpshuis beschikbaar.

Voor gebruik op particulier terrein is de zoutcontainer niet beschikbaar.

NAAR INDEXVerslag IJsclubvergadering Eensgezindheid
Geplaatst: 15-01-2018.
Tekst: Janny Jansen.

Jaarlijkse ledenvergadering IJsclub Eensgezindheid Fochteloo.

Donderdag 14 december werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het dorpshuis "Et Legien".

Franke van Weperen opende de vergadering en heette een dikke 20 leden van harte welkom.

Het afgelopen jaar waren er 5 schaatsdagen, het ijs was maar net dik genoeg, voldoende voor kinderen en enkele volwassenen.

De subsidieaanvraag voor nieuwe verlichting op de baan is helaas niet gehonoreerd.

De Federatie van ijsclubs in deze regio vierde zijn 75 jarig jubileum met een receptie en een fietstocht langs alle ijsbanen in de regio. Het aantal deelnemers van 97 viel enigzins tegen, maar het was een leuke en gezellige dag.

De voorzitter van de Federatie, Jelke Nijboer uit Olderberkoop is afgetreden en Peter van't klooster, oud voorzitter van de ijsclub van Fochteloo zal hem opvolgen.

Mocht de winter het toelaten zal er een wedstrijd worden georganiseerd in Fochteloo voor meisjes t/m 16 jaar. De IJsclub Eensgezindheid telt op dit moment 224 leden, 10 minder dan vorig jaar. Wanneer er een winter niet geschaatst kan worden, zal het aantal leden afnemen. De vaste kosten blijven evenwel hetzelfde.

De penningmeester, Wieb van de Heide heeft zich flink ingespannen om de kosten van verzekeringen, electriciteit etc. te reduceren, mede daardoor is de financiele situatie van de ijsclub gezond.

Er blijft na de winter teveel water op de baan staan, er is afgelopen voorjaar al 20 mt. buis vervangen.Dit blijkt onvoldoende en men gaat nu nog 200 mtr, buis leggen cq vervangen. Huib Chardon zal ook het komende seizoen het terrein gebruiken voor het weiden van zijn schapen en koeien.

Broekhuis en Gesinus Bakker hebben de deur en het kozijn van de bergplaats van het ijsclubgebouwtje gerepareerd en deels vervangen . Een al langer gekoesterde wens, de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie, zal het komende jaar worden gerealiseerd.

Geen noemenswaardig nieuws, tot volgend jaar, ijs en wederdienende.


NAAR INDEXOudejaarsafsluiting Ac de Korhoenders
Geplaatst op 15-01-2018.
Tekst: Janny Jansen.

Oudejaarsafsluiting Ac de Korhoenders in dorpshuis Et Legien.

Oudejaarsviering Fochteloo

Traditiegetrouw werd er door de avtiteitencommissie de Korhoenders teruggeblikt op het afgelopen jaar. Alle activiteiten passeerden de revue, zoals de greppeltocht, die gewonnen werd door het team van Rico Aalbers in de snelste tijd. De Fam. Chardon viel niet in de prijzen, deed er 3 uur over, maar wel als enige zonder strafpunten.

Het paasvuur, waar weer mbv vele tractoren heel veel takken werden opgehaald. Jammer dat er toch nog veel sloophout werd aangeleverd. Erik van Rozen zou ook zijn medewerking verlenen, maar kwam niet opdagen, hij moest als straf de zaal in om geld op te halen voor het vuurwerk van 2018.

De middeleeuwse BBQ die werd georganiseerd in het kader van 500 jarig bestaan van de Stellingwerven was een groot succes, middeleeuws decor en kleding, boogschieten, varkentje aan het spit etc, heerlijk eten en drinken.

Het oktoberfest was een geweldig feest, graag volgend jaar een nog grotere opkomst.

Het sinterklaasfeest was erg leuk en gezellig en alle kinderen waren blij met hun kadootje.

Ook dit jaar werd er weer een grote kerstboom geplaatst op 't West.

En natuurlijk de oudejaarsstunt, niet groot maar wel bijzonder, de miniuitvoering van de uitkijktoren,de zogenoemde zeven in Ravenswoud werd uit Madurodam ontvreemd.Het weghalen ging vrij gemakkelijk en tot nu toe hebben ze het in Madurodam nog niet gemist, ondanks melding op het internet.

Het afsluitende vuurwerk was prachtig, een mooi einde naar een nieuw begin.


NAAR INDEXRadio intervieuw Omrop Fryslân 4 januari 2017 kamp Oranje en Ybenheer.
Geplaatst op 07-01-2018.
Toestemming tot plaatsing Omrop Fryslân verkregen.

De plannen van Dorpsbelang Fochteloo met de voormalige kampen Oranje en Ybenheer.

Op donderdagochtend vroeg op 04-01-2018 vond een intervieuw plaats van Omrop Fryslân met Maarten Jeronimus (voorzitter dorpsbelang) en Kees Timmerman (auteur nog te verschijnen boek over de Zuidmolukkers in de kampen Oranje en Ybenheer.)

Oudere browsers zullen het intervieuw niet kunnen weergeven.


NAAR INDEX