Glasvezel startpagina

Geplaatst 18-12-2016.

* Provincie Fryslân heeft onderhandelingen met KabelNoord stop gezet.

* Voor het inschrijven op een "tender" in mei 2017, wordt door GS voor maximaal 35 miljoen euro een marktconforme achtergestelde lening uitgetrokken.

* Provincie en Gemeente gaan uit van één aannemende partij voor alle witte gebieden in Fryslân.

* Kontakten en opdrachten aan Fryslân Ring zijn opgezegd per 1 januari 2017.

* Het Breedbandfonds (leningen voor kleinschalige initiatieven) is opgeheven.
Ministerie van Economische Zaken wil 100 Mbit per seconde voor alle huishoudens in 2025

maandag 19 december 2016 | 09:50 CET | Nieuws

Het kabinet deelt de nieuwe Europese ambitie dat alle huishoudens in 2025 gebruik kunnen maken van een 100 Mbps breedbandverbinding. Het ministerie van Economische Zaken sluit zich aan bij de doelstellingen die de Europese Commissie in september heeft gepresenteerd. Nu hanteert EZ nog de doelstelling van de Europese Commissie uit 2011, namelijk dat alle huishoudens toegang hebben tot minstens 30 Mbps. Dit niveau is bijna gehaald. EZ verwacht dat de behoefte aan connectiviteit toeneemt tot 100 Mbps. EZ richt zich met zijn beleid op het in stand houden van concurrentie. 

Waar de markt onvoldoende in beweging is, ligt een rol voor decentrale overheden om de uitrol van snel internet te bevorderen, maar wel binnen de regels voor staatssteun. EZ gaat verder op de al ingeslagen weg om de expertise en uitwisseling van kennis te stimuleren voor gemeenten en provincies die de aanleg van breedband willen helpen. De ervaring van de laatste vijf jaar met lokale breedbandinitiatieven leert dat zulke projecten succesvol kunnen zijn, maar ook op cruciale momenten een steuntje in de rug nodig hebben met bestuur en toegang tot financiering.


Kamerbrief Snel internet.